0-02-06-3999e8ba1253e1337c3dd1c8e456bd28dfa01548010e2968c0ed0500bcd99808_full-22-05-2017

"CHƠI" QUẬN 1, "Ở" QUẬN 3. CHỈ HƠN 2 TỶ, CÓ NGAY CĂN NHÀ 3 LẦU

“CHƠI” QUẬN 1, “Ở” QUẬN 3. CHỈ HƠN 2 TỶ, CÓ NGAY CĂN NHÀ 3 LẦU

“CHƠI” QUẬN 1, “Ở” QUẬN 3. CHỈ HƠN 2 TỶ, CÓ NGAY CĂN NHÀ 3 LẦU

Bình luận và lời nhắn đang bị khóa.